Atliekų utilizavimas

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS (AVESCO LITHUANIA KLIENTAMS)

Atliktus Caterpillar technikos priežiūros ar remonto darbus klientams UAB Avesco Lithuania (vadovaudamasi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR Atliekų tvarkymo įstatymu), nemokamai priima baterijas, akumuliatorius ir alyvos atliekas bet kuriame UAB Avesco Lithuania padalinyje Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje.

Siekdami užtikrinti tinkamą pavojingų statybinės technikos atliekų tvarkymą, pasirašėme sutartį su UAB „Žalvaris", kuri rūpinasi tokų atliekų utilizavimu mūsų klientams.

Mes esame už atsakingą verslą, nes tinkamas atliekų tvarkymas padės ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms gyventi švaresnėje aplinkoje. Žemiau pateikiame susistemintą informaciją apie atliekų utilizavimo svarbą.

Jei Jūs norite utilizuoti atliekas, likusias ne po „Caterpillar" technikos priežiūros darbų, kreipkitės į UAB "Žalvaris" arba kitas utilizavimo paslaugas teikiančias bendroves.

Pavojingų atliekų utilizavimas

Visame pasaulyje skiriamas didelis dėmesys atliekų, ypač pavojingų, tvarkymui - taip siekiama sumažinti jų poveikį mūsų aplinkai. Itin svarbu tinkamai tvarkyti pavojingas atliekas, kurių šalinimas kartu su bendromis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuotas teisės aktų.

Senuose akumuliaturiuose esančios pavojingos medžiagos kenkia aplinkai ir sveikatai

Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai irimo proceso metu ar pažeidus akumuliatoriaus korpusą, į aplinką išskiria daug pavojungų medžiagų. Pavojingos medžiagos užteršia gruntinius vandenis, nuodija dirvožemį, augalus, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Dėl sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų, onkologinių bei kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos bei kitų sutrikimų. Naudotų akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, naudojant specialios paskirties konteinerius.

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas ardymo metu susidarančias atliekas - šviną, plastiką, sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas. Atiduotos atliekų tvarkytojams, didžioji dalis medžiagų vėl grįžta į rinką ir tarnauja žmonėms kaip nauji produktai. 

Transporto technikos atliekos - sparčiai auganti pavojingų atliekų rūšis

Panaudotos transporto technikos dalys, tokios kaip kuro, tepalų ir oro filtrai bei alyva - itin pavojingos aplinkai atliekos. Netinkamai tvarkomos jos gali kelti pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Alyvos sudėtyje galima rasti kone trečdalį Mendelejevo lentelės elementų: vario, cinko, sunkiųjų metalų, chlorintų tirpiklių. SunkiejI metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus.

Netinkamai tvarkoma, panaudota alyva gali sukelti daug aplinkosauginių problemų. Vienintelis litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 ha vandens paviršiaus! Alyvai susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi.

Panaudotą alyvą draudžiama:

  • maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
  • deginti alyvų atliekas neturint spec. leidimų tai daryti;
  • perduoti alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti šių atliekų.

Alyvos atliekų tvarkymo galimybės:

  • Susidariusias, sukauptas atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
  • Palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.