Naujienos

Avesco Cat energetinių sistemų parama NATO – daugiau nei tikėtasi

Rudolfs Borhards

Šią vasarą Latvijoje surengtos NATO karinės pratybos „Kardo kirtis 2017“. Tai kasmetinis aukšto lygio renginys, organizuojamas USAEUR (JAV kariuomenė Europoje), skirtas tarptautinio pasirengimo veiksmų planavimui ir vykdymui bei aljanso saugumui užtikrinti. Nuo 2010 metų vykdomos karinės pratybos rengiamos įvairiose Baltijos jūros regiono vietovėse. Šiais metais Latvija ėmėsi sausumos ir oro jungtinių pajėgų pratybų lyderės vaidmens. Pratybose dalyvavo daugiau nei 2000 karių iš Latvijos, Lietuvos, Italijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Slovakijos ir JAV. Renginio metu buvo gerinamas valstybių narių bendradarbiavimas, pasirengimas ir kovos galimybės, demonstruojamas sąjungininkių gebėjimas užtikrinti greitą reagavimą ir perkelti pajėgas iš vienos regiono vietos į kitą.


 „Kardo kirčio 2017“ metu Avesco energetinių sistemų komanda teikė paramą realiomis sąlygomis vykdomose palaikymo operacijose (angl. RLS (Real Life Support Operations), padėdama dviejuose gyvybės palaikymo vietos punktuose (angl. LSA (Life Support Area) ir tiekdama elektros energiją į USMC (JAV jūrų pėstininkų) buvimo vietas Ventspilyje bei Adažuose, kur buvo daugiau nei 900 karių.

Prasidėjus kasdieniams mokymams, Avesco energetinių sistemų komanda nutarė, kad ankstesnis pratyboms skirtų elektros energijos tiekimo įrenginių išdėstymas neužtikrins pakankamai elektros energijos pratybų stovyklai, ir viršydama sutartyje numatytus kompanijos įsipareigojimus, parodė iniciatyvą imdamasi stovyklos teritorijos priežiūros. Avesco SIA darbuotojai iš naujo suplanavo ir pastatė elektros energijos generatorių, patenkinantį specialius karinės stovyklos poreikius, taip užtikrindami nepertraukiamą stovyklos veiklą. Ronnie Hofstadter, vyresnysis NATO paramos ir pirkimų agentūros projektų vadovas, šiuos veiksmus, ypač bendradarbiavimą su visuomeniniais partneriais, laiko geriausiais darbo rezultatais nuo pat „Kardo kirčio“ organizavimo pradžios.

 „Norėčiau išskirti Rūdolfs Borhards. Šių pratybų metu p. Rūdolfs buvo paskirtas kontaktiniu LSA punkto Ventspilyje asmeniu ir savo užduotis atliko itin pavyzdingai. Jo aukšta kvalifikacija bei noras prisiimti atsakomybę ir gebėjimas dirbti komandoje, taip pat pozityvus „aš galiu“ požiūris padarė jį labai vertingu mūsų stovyklos nariu. Jo atsidavimas, didelė patirtis ir noras imtis pareigų vykdymo gali būti pastebėti ir aukščiausiu lygiu. Didžiuojuosi sakydamas, kad aš, kaip JAV jūrų pėstininkas ir pagrindinis bendradarbiavimo vadovas, jūsų komandos indėlį vertinu geriausiai per visą bendradarbiavimo su visuomeniniais partneriais laiką.“

Avesco įmonių grupė, ypač Avesco Latvia komanda, reiškia dėkingumą Rūdolfs Borhards už nesavanaudiškumą, iniciatyvumą, ryžtą ir veiklos rezultatus. Šios savybės įrodo aukštus p. Rūdolfs reikalavimus pačiam sau, savo darbui ir darbo rezultatams, taip pat ir aukštiems mūsų kompanijos standartams. Dėkojame Avesco Latvijos energetinių sistemų komandai, kuri buvo įtraukta į šį svarbų projektą ir leido p. Rūdolfs imtis atsakomybės, planuoti projekto eigą ir teikti paslaugas pagal kliento poreikius. Nuoširdžiai dėkojame Rūdolfs Borhards (Ventspilis), Raivo Kristapsons (Adažai), Edgars Eihvalds (Adažai), Arnis Danieks (Adažai) ir projekto komandos vadovui Kaspars Lāmanis-Jēgersons (Ventspilis).